De eerste lessen starten op dinsdag 3 april. De lesindeling, de lestijden en de lesweken schijnen uiterlijk 1 april op de website.
De banen worden gelukkig steeds beter vandaar we van het zomer weer de normale regels hanteren. Afgelopen jaren hebben gezien de banen niet altijd goed waren alles ingehaald maar de regel die overal altijd wordt toegepast is de eerste les uitval wordt niet ingehaald tweede les wel ingehaald etc.... Mochten er toch super veel lessen gaan uitvallen komen we altijd tot een oplossing.
1. Er is geen tennisles gedurende de basisschool vakanties te weten: herfst, zomer, voorjaar- en kerstvakantie. Ook op officiële feestdagen wordt er niet gelest.
2. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van lesgeld, wél kan in overleg de mogelijkheid worden geboden de gemiste lessen op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk in te halen. (er is veel mogelijk in overleg)
3. De tennisschool deelt de lessen in
4. Tennisschool van der Lecq & Hilwerda stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.
5. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist tennisschool van der Lecq & Hilwerda waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
6. Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald: •Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald. •Voor het zomerseizoen: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van de leerling, de tweede les voor rekening van tennisschool van der Lecq & Hilwerda, de derde les weer voor rekening van de leerling, enz. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. •Voor het winterseizoen: Op het leswekenschema wordt rekening gehouden met inhaal mogelijkheden, zijn de inhaalmogelijkheden allen gebruikt vervallen de eerst volgende twee lessen. Zijn er dan nog te geven lessen over vindt er restitutie van het lesgeld voor de overige lessen.

De lessen worden voor junioren op dinsdag tussen 16.30 – 19.00 gegeven.

De lessen worden voor senioren op dinsdagtussen 18.30 – 22.15. Vul hieronder in hoelaat je op de tennisbaan aanwezig kan zijn:

 

Heb je afgelopen 2 jaar gelest en zijn je persoonsgegevens niet gewijzigd vul alleen je naam en email in.

Ondergetekende machtigt de ontvanger onherroepelijk om het verschuldigde lesgeld van zijn/haar rekening af te schrijven.
Tennisschool Van der Lecq & Hilwerda Feikemastraat 35 8801 BL Franeker Bankrekeningnummer: NL71 RABO 0145.2497.78