18.40 – 19.30 Frank van der Zee
Diona de Jager
Lars Trommel
Koert van den Berg
Hayo Starke
Keano Roedema
Jesse Zijlstra
————– ————–
19.30 – 20.20 Frank van der Zee
Koos van den Broek
Minke Greidanus
Gerbrich Elgersma
Anita Koopmans
Ditmar  van den Berg
Froukje Hannema
————– ————–
20.20 – 21.10 Frank van der Zee
Elja Jaarsma
Sjoerdtje Keizer
Willem Elgersma
Douwe Greidanus
Pietrik Wijnia
Petra Strikwerda
Japke Bijma
Grietje Van der Sluis
Corrie Viëtor
————– ————–
21.10 – 22.00 Frank van der Zee
Corina van Wieren
Johan Wielenga
Jan Hoitema
Deborah Dunant
Riekje Jorritsma
Rients Bruinsma
Anno Wielenga